Hüküm ve koşullar

Lütfen hüküm ve koşullarımızı dikkatlice okuyun

8-17 yaş için dil kampları

 

1. Kayıt ve onay

Alpadia S.A. (“Alpadia”) tarafından posta, e-posta veya telefon yoluyla alınan tüm rezervasyonlar ve çevrimiçi kayıtlar geçerli sayılacaktır. Katılımcı, başvuru formunu imzalayıp geri göndererek Alpadia ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamayı kabul eder. Rezervasyon onayı (eğer rezerve edilen kurs mevcutsa) geçerli bir rezervasyonun alınmasını takip eden en fazla 5 iş günü içinde yapılacaktır. Bu rezervasyon onayı verildikten sonra, katılımcı ile Alpadia arasında, geçerli tüm göçmenlik gerekliliklerini karşılaması koşuluyla, bu hüküm ve koşullara dayalı yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturulacaktır. Kayıtlı kişinin yetişkin olması durumunda, bu kişi Alpadia'nın sözleşmeli ortağı olacaktır. Kayıtlı kişinin yetişkin olmadığı durumlarda, ebeveyni/vasisi Alpadia'nın sözleşme ortağı olacaktır. Bu durumda ebeveyn/vasi sözleşmeyi imzalamalı ve doğru adres ve iletişim bilgilerini vermelidir. Bir dil kursuna sözleşmeli olarak kayıtlı olan kişi, aşağıda belirtilen şekilde “katılımcı” olacaktır. Sözleşmeyi imzalayan kişi (katılımcının kendisi veya kişinin reşit olmadığı durumlarda velisi/vasisi) aşağıda belirtildiği şekilde “sözleşme ortağı” olarak tanımlanacaktır.

 

2. Kayıt sırasında verilen bilgiler

Sözleşme ortağı, bir dil kursuna kayıt sırasında verilen bilgilerin doğru olduğunu açıkça beyan eder. Herhangi bir yanlış bilgi veya eksiklik, kurstan derhal atılmaya neden olabilir (örneğin, “başlangıç" düzeyindeki bir kursa "yeni başlayanlar kursunun başlama tarihi dışında bir tarihte bir kursa başlayabilmek için dil becerilerini olduğundan fazla gösterirse”). Bu durumda kurs ücretinin tamamı veya bir kısmı iade edilmez. Katılımcılar, gittikleri okula vardıktan kısa bir süre sonra bir yerleştirme sınavına girecek ve şu seviyelere yerleştirilecektir: Başlangıç-Temel, Orta veya İleri.

 

3. Başvuru Ücretleri

Alpadia, her rezervasyon için şu Başvuru Ücretlerini tahsil edecektir: 120 CHF (İsviçre'deki rezervasyonlar için) ya da 85 € (Fransa ve Almanya'daki rezervasyonlar için). Bu ücret iade edilmez. Geç kayıt durumunda (ilgili dil kursunun başlama tarihinden iki hafta veya daha kısa bir süre önce) katılımcılardan rezervasyonlarının hızlı bir şekilde işlenmesi için 45 CHF (İsviçre'deki rezervasyonlar için) ya da 40 € (Fransa ve Almanya'daki rezervasyonlar için) olmak üzere ek bir ücret alınacaktır.

Alpadia, her rezervasyon için aşağıdaki Başvuru Ücretini tahsil edecektir:

 • CHF 125 (İsviçre’deki rezervasyonlar için);
 • € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için);
 • GBP 60 (İngiltere’deki rezervasyonlar için);

Bu ücret iade edilmez. Geç kayıt durumunda (ilgili dil kursunun başlama tarihinden iki hafta veya daha kısa bir süre önce) katılımcılardan rezervasyonlarının hızlı bir şekilde işlenmesi için ek bir ücret alınacaktır:

 • CHF 45 (İsviçre’deki rezervasyonlar için);
 • € 40 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için);
 • GBP 40  (İngiltere’deki rezervasyonlar için);

4. Kurs değişiklikleri

Okulun lokasyonu, bir alt kursa geçiş, rezerve edilen haftalardaki değişiklik veya ek hizmetlerin kaldırılması gibi herhangi bir değişiklik (değişiklik başına) şu ücretlere tabidir: 95 CHF  (İsviçre’deki rezervasyonlar için), 80 € (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için) ya da 50 GBP (İngiltere’deki rezervasyonlar için). Yükseltmelerde ek ücret alınmaz. Erteleme ile alakalı değişiklikler için lütfen erteleme politikamıza göz atın.

Alpadia herhangi bir değişiklik talebini yerine getirmekle yükümlü değildir. Kurs başlangıç tarihinden önce ücretlerin daha düşük olduğu bir yere geçilirse (veya kurs değiştirilirse) ücretlerdeki fark iade edilir. Kurs başlangıç tarihinden sonra değişiklik meydana gelirse, aradaki fark iade edilmez. Daha pahalı bir yer veya kursa geçiş yapılırsa, ücretlerdeki fark tahsil edilecektir. Tüm değişiklikler Alpadia'nın takdirine bağlıdır ve Kamp Müdürünün onayını gerektirir. Kurs sürelerini uzatmaları durumunda katılımcılardan değişiklik ücreti alınmayacaktır ancak geç yapılan aile yanı konaklama uzatmaları yeniden yerleştirme ücreti gerektirebilir.

5. Erteleme Politikası:

 • Ertelemeler yalnızca geçerli bir yazılı öğrenci talebi alındığında yapılacaktır.
 • Rezervasyonlar, orijinal rezervasyon tarihinden itibaren bir yıl içinde en fazla iki kez ertelenebilir.
 • Rezervasyonlar bir defada yalnızca 6 aya kadar ve istisnai durumlarda bir yıla kadar ertelenebilir.
 • Rezervasyonunuz, ödemiş olduğunuz orijinal ücretler dikkate alınarak ertelenecektir.
 • Herhangi bir zamanda yalnızca bir öğrenim ücreti promosyonu kullanılabilir. Daha önce sona eren promosyonlar, erteleme anında artık geçerli olmayacaktır. Erteleme anında geçerli olan güncel bir promosyon uygulanabilir.
 • Yapılan bildiriye bakılmaksızın, konaklama ertelemeleri için yapılan ek fiili masraflar tahsil edilecektir.
 • Vize veya vize destek belgelerinin düzenlendiği tüm durumlarda ilgili göçmenlik makamları bilgilendirilecektir.
 • Rezervasyon Onay Formundaki varış tarihinden 7 günden az bir süre önce yapılan ertelemelerde, gelmeme durumu da dahil olmak üzere, bir haftalık konaklama ve bir haftalık eğitim ücreti alınacaktır.

6. Ödeme koşulları

Ücretler, katılımcı/sözleşme ortağı tarafından rezervasyon onayını alır almaz aşağıdaki şekilde ödenecektir:

 • Toplam faturanın %10'u ya da € 250/ CHF 200/£ 200 olmak üzere minimum ücretin (hangisi daha fazlaysa) depozito olarak ödenmesi;
 • Sağlık sigortası priminin (bu poliçelerin katılımcı tarafından yaptırılması durumunda) ödenmesi;

Kurs, konaklama ve ek faaliyetler için toplam ücretlerin bakiyesi, dil kursunun başlama tarihinden en az dört hafta önce ödenmelidir. Kayıt onayının ardından Alpadia tarafından sağlanan hesap bilgilerine ilgili tutar ulaşmadıkça ne kurs ne de konaklama ödenmiş sayılacaktır.

Dil kursunun başlama tarihinden itibaren 4 hafta içinde yapılan bir rezervasyon durumunda, sözleşme ortağı kayıt sırasında tüm tutarın ödenmesi gerektiğini kabul eder. Ücret ödemeleri, kredi kartıyla Flywire veya banka havalesi yoluyla çevrimiçi olarak yapılabilir. Ödemenin nasıl yapılacağına dair detaylar rezervasyon sırasında verilecektir.

 

7. Ödeme Periyodu

Alpadia tarafından onayda belirtilen ödeme sürelerine uyulmaması durumunda sözleşme ortağı sorumlu tutulacaktır. Bu gibi durumlarda Alpadia, katılımcının kursa girişini reddetme hakkını saklı tutar. Sözleşme ortağının sözleşme ortağına iletilen ödeme sürelerine uymamasından kaynaklanan hiçbir talep Alpadia tarafından kabul edilmeyecektir

 

8. Ödeme belgesi

Katılımcılardan, dil kursunun başlangıcında veya öncesinde kurs ve konaklama için tam ücretin ödendiğine dair belgeli kanıt sunmaları istenebilir. Bunu yapmamak hem kursa hem de konaklamaya girişin reddedileceği anlamına gelebilir. Geç kayıt durumunda, Alpadia varış öncesi belgeleri göndermeden önce kanıt isteyecektir.

 

9. İptal – standart politika

Aşağıdaki Standart İptal Politikası uygulanacaktır:

Rezervasyon onay formunda belirtilen varış tarihinden 22 gün veya daha önce sağlanan yazılı iptal bildirimi

Ücretler ve Geri Ödemeler

Şunlar size iade edilecek: Paket ücretinin %100'ü. Aşağıdakiler iade edilmez:

(a) Başvuru Ücreti: CHF 125 (İsviçre’deki rezervasyonlar için), € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için), GBP 60 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(b) İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücreti

(c) İdare Ücreti: CHF 170 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 125 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için), GBP 105 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(d) Kurye Ücreti: CHF 120 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 40 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(e) Banka Masrafları: CHF 45 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 40 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 40 (İngiltere’deki rezervasyonlar için);

(f) Transfer Ücretleri

(g) PREMIUM+ için ödenen tüm ücretler

Rezervasyon onay formunda belirtilen varış tarihinden 21 günden daha kısa bir süre önce sağlanan yazılı iptal bildirimi (gelmeme durumu dahil)

Eğitim, yemek, aktivite ve konaklama ücretleri için geri ödeme yapılmayacaktır. Aşağıdaki ücretler de iade edilmez:

(a) Başvuru Ücreti: CHF 125 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için), GBP 60 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(b) İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücreti

(c) İdare Ücreti: CHF 170 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 125 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 105 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(d) Kurye Ücreti: CHF 120 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 40 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(e) Banka Masrafları: CHF 45 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 40 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 40 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(f) Transfer Ücretleri

(g) PREMIUM+ için ödenen tüm ücretler

Vize reddinin yazılı olarak bildirilmesi ve destekleyici belgelerin alınması üzerine

Bir katılımcının vizesinin reddedilmesi ve İsviçre/ Almanya/Fransız/İngiliz Büyükelçiliği (geçerli olan) tarafından düzenlenen orijinal ret belgesinin bir kopyasının verilmesi durumunda Alpadia, aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere, ödenen tutarın tamamını geri ödemeyi taahhüt eder:

(a) İdare Ücreti: CHF 170 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 125 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 105 (İngiltere’deki rezervasyonlar için).

(b) Banka Masrafları: CHF 45 (İsviçre’deki rezervasyonlar için); € 40 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için); GBP 40 (İngiltere’deki rezervasyonlar için);

10. İptal - Mesafeli Satış Yönetmeliği

'Mesafeli Sözleşme',  Tüketici Sözleşmeleri (Bilgilendirme, İptal ve Ek Ücretler) Yönetmeliği’nin 2013'te (zaman zaman değiştirilen şekliyle) tanımladığı şekilde bir mesafeli sözleşme veya tesis dışı bir sözleşme anlamına gelir.

Mesafeli Sözleşme durumunda, AB vatandaşı katılımcılar, Alpadia tarafından rezervasyon onayının verildiği günden itibaren on dört (14) takvim günü içinde Alpadia'ya iptal bildirimi yaparsa bu Hüküm ve Koşulların 1. paragrafına göre oluşturulmuş, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacaktır.

 • Bir katılımcı, bu on dört (14) günlük süre içinde iptal etme hakkını kullanırsa Alpadia tarafından çoktan gerçekleştirilmiş hizmetler için alınan ücretler düşüldükten sonra, katılımcı tarafından halihazırda ödenmiş olan tüm tutarların tamamı iade edilecektir.
 • Katılımcı, on dört (14) günlük süre içinde Alpadia ile öğrenim görmeye başlamışsa Alpadia tarafından üstlenilen eğitim süresi için hesaplanan makul bir ücreti ödemesi gerekir.
 • Katılımcı, AB mesafeli sözleşme hükümleri kapsamında iptal etme hakkını kullanmak için, katılımcının bu sözleşmeyi iptal etme kararını Alpadiaya e-posta ile şu adrese bildirmelidir:  [email protected]

11. İptal sigortası

Alpadia, sözleşme ortaklarının bir iptal sigortası poliçesi yaptırmalarını önerir. Katılımcının, iptal sigortası yaptırıp kursunu iptal etmesi durumunda, sigortacısını bilgilendirmekle yükümlüdür. Bir iptal sigortası poliçesi hiçbir koşulda Alpadia'yı bir kursun geri ödenmemesinden sorumlu kılmaz. Alpadia, AB ve AEA vatandaşları için talep üzerine iptal sigortası sunmaktadır.

 

12. Sonlandırma

‘Sonlandırma’, rezervasyon yapılan kursun veya kursların tamamını ya da bir kısmını durdurmak, bırakmak veya ilk kurs başladıktan sonra uzatmalar da dahil haftalık dersleri azaltmak anlamına gelir.

Tamamlanan hafta sayısı belirlenirken, öğrencinin planlanan hafta boyunca en az bir gün derste bulunması koşuluyla kısmi bir hafta tam bir hafta olarak sayılacaktır. Kullanılan haftalık indirimli eğitim ve konaklama paketleri, herhangi bir geri ödeme yapıldığında broşürdeki tam haftalık ücret üzerinden ücretlendirilecektir.

Hiçbir durumda ek hizmet bedelleri (ör. havaalanı transferleri, kurye ücretleri, başvuru ücretleri, sağlık sigortası, program ek ücreti vb.) iade edilmez ve bu hizmetler için Müşteri Hizmetleri ekibine yazılı fesih bildirimi yapılmalıdır. Programlarını sonlandıran öğrenciler, Alpadia sertifikası almaya hak kazanamayabilir ve Alpadia konaklama yerlerinde kalmalarına izin verilmeyecektir.

Eğitim ücreti

Kursunu sonlandırmak isteyen öğrenciler, kalan öğrenim ücretlerini iade edebilmemiz için Öğrenci Destek Yöneticisi’ne  hafta önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. Öğrenim ücretleri diğer öğrencilere devredilemez.

Konaklama

Öğrencilerin barınma sözleşmesini feshetmek için Öğrenci Destek Servisi'ne en az 4 hafta önceden yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekir. Öğrenci, bazı pansiyonların ve dairelerin daha önceden bildirim gerektirdiğini ve daha yüksek bir iptal ücreti talep edebileceğini kabul eder. Böyle bir durum öğrenciye bildirilecektir. Kullanılmayan konaklama ücreti, geçerli 4 haftalık bildirim süresi ve geçerli değişiklik ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Geri ödemeler, uzatma dönemleri de dahil olmak üzere rezerve edilen toplam konaklama haftalarına göre hesaplanacaktır. İndirimli konaklama paketlerinin kullanılmış haftalar, iadesi hesaplanırken broşürdeki tam haftalık ücreti üzerinden ücretlendirilir. Bazı konaklama seçenekleri, minimum bildirim süresi de dahil olmak üzere, rezervasyon iptali ile ilgili ek hüküm ve koşullara sahip olabilir. Bunlar herhangi bir geri ödeme hesaplamasına dahil edilecektir. Tüm geri ödemeler, asıl ödeme yapanın banka hesabına veya kredi kartına ödenmelidir ve başka bir kişiye yapılamaz.

 

13. Pasaportlar ve vizeler

Katılımcı, güvenlik düzenlemelerine, vize almayı düzenleyen düzenlemelere ve İsviçre/Almanya/Fransa/İngiltere'ye (hangisi geçerli ise) girmek ve orada kalmak için gerekli sağlık düzenlemelerine uymaktan sorumlu olacaktır. Alpadia, bir katılımcıya verilen İsviçre/ Almanya/Fransa/İngiltere'ye girmesi veya burada kalmasının reddinden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Güvenlik, sağlık ve vize alma ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, katılımcının kendi ülkesindeki İsviçre/Almanya/Fransız İngiliz Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan alınabilir. Bir katılımcının kendi hatası veya davranışı nedeniyle İsviçre/ Almanya/Fransa/İngiltere'ye girmesine veya burada kalmasına izin verilmemesi durumunda, tamamen veya kısmen herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Alpadia, dil kursunun tüm masraflarını katılımcıdan/sözleşme ortağından aldıktan sonra vize başvurusuna yardımcı olması için katılımcıya bir davet mektubu sağlayacaktır.

 

14. Kaza ve sağlık sigortası

Her katılımcı, kalış süresi boyunca kalmayı planladığı ülke için geçerli olan kaza ve sağlık sigortası yaptırmaktan tek başına sorumlu olacaktır. Bu sigorta, bir katılımcının Alpadia'daki eğitimi sırasında zorunludur ve Alpadia veya diğer sigorta sağlayıcıları aracılığıyla satın alınabilir. Herhangi bir katılımcının kayıt sırasında böyle bir teminatı olmaması durumunda, talep edilmesi halinde Alpadiadan bu riskleri kapsayan uygun bir sigorta poliçesi satın alınabilir.

 

15. Katılımcılardan kaynaklanan hasarlar ve hukuki sorumluluk

Alpadia'ya gelmeden önce, her katılımcı, kaldıkları süre boyunca neden olabilecekleri herhangi bir kayıp/hasarı karşılamak için bir sigorta poliçesi yaptırmalıdır. Her halükârda ve bir katılımcı bu sigortayı yaptırmayı uygun görmese bile, katılımcı ve/veya sözleşme ortağı Alpadia'nın, ticari ortaklarının ve bu tür kayıplar, masraflar veya iddialar Alpadia'nın herhangi bir eylemi veya ihmalinden kaynaklanmadıkça, katılımcının davranışlarından kaynaklanan diğer üçüncü şahısların uğradığı veya uğradığı zararlardan, masraflardan ve taleplerden sorumlu olacaktır.

 

16. Katılımcıların yükümlülükleri

Katılımcıların kursa katılmaları ve zamanında gelmeleri gerekmektedir. Katılımcılar yetenek seviyelerine uygun bir kurs seçmekten sorumludurlar. Kursa katılmama veya düzensiz katılım veya bireysel bir katılımcının davranışından kaynaklanan derslerde herhangi bir aksama, Alpadia'ya katılımcıyı ihraç etme hakkı verecektir. Aynı yaptırım, Alpadia tarafından sunulan konaklama yerindeki uygunsuz davranışlar için de geçerli olabilir. Alpadia, kaçırılan kursun veya konaklamanın herhangi bir kısmı için veya bir katılımcının ihraç edilmesinden kaynaklanan herhangi bir ek seyahat masrafını iade etmeyecek veya tazminat ödemeyecektir.

 

17. Konaklama: Varışlar ve ayrılışlar

Tüm konaklamalar, aksi belirtilmedikçe, kurs başlangıç tarihinden önceki Pazar gününden kurs bitiş tarihinden sonraki cumartesi sabahına kadar rezerve edilir. Kısmi bir hafta, 1 haftalık konaklama olarak sayılabilir. Konaklama sağlayıcı ile özel düzenlemeler yapılmadığı veya alternatif bir check-in/check-out saati olmadığı sürece konaklama bilgi dosyasında belirtildiği üzere çoğu konaklama için check-in saati 14:00-16:30 ve check-out saati 09.00-11:30 arasındadır. 22:30 – 06:00 saatleri arasında gelen öğrencilerden konaklama yerine geç/ erken varış nedeniyle ilk gecelerinde bir otelde alternatif konaklama rezervasyonu yapmaları veya fazladan bir gecelik konaklama ücreti ödemeleri istenebilir. Varışta (Cumartesi varışları için) ve/veya ayrılışta (Pazar ayrılışları için) fazladan bir gece rezervasyonu yapmak isteyen öğrenciler, bunu Alpadianın müsaitlik durumuna bağlı olarak talep üzerine sağlanan bir fiyata göre yapabilirler

 

18. Derslerin süresi

Aksi belirtilmedikçe tüm dil dersleri 45 dakikadır. Kurslar pazartesiden cumaya kadar sürer ve dersler sabah veya öğleden sonra olarak planlanır. Alpadia belli bir zaman çizelgesini garanti edemez.

 

19. İkame politikası

Yaz kampına vardıklarında yapılan yerleştirme sınavından sonra, bir katılımcının, rezervasyonu yapılan kurs için uygun olmayan bir seviyede olduğu tespit edilirse, okul, katılımcıyı daha az sayıda dersleri ve farklı bir müfredatı olabilecek uygun bir seviye sınıfına yerleştirme hakkını saklı tutar. Sunulan herhangi bir kursu takip etme becerisine sahip olmayan katılımcıların Alpadia ile olan eğitimlerini sonlandırmaları gerekebilir. Yetersiz talep nedeniyle kursları kısa sürede iptal etme hakkımız da saklıdır.

 

20. Kurs değişiklikleri

Alpadia, konaklama seçeneklerini, kurs tarihlerini, kurs müfredatını, eğitmenleri, yerleri ve kursları dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, ilk kursun başlamasından önce kursun yeniden planlanması ve yeni tarihin katılımcı için kabul edilemez olması durumunda, tüm ücretler iade edilecektir.

 

21. Ücretler

Alpadia, vergi artışları, hükümet eylemleri veya Alpadianın makul kontrolü dışındaki herhangi bir olay, durum veya iş faaliyetlerini etkileyebilecek koşullar nedeniyle fiyatları değiştirebilir. Fiyatlar 2023 yılında başlayan kurslar için geçerlidir.

22. Öğrenim materyalleri


Tüm kitaplar ve öğrenme materyalleri, kurs süresince katılımcılara sunulacak ve bunlar eğitim paketi ücretine dahildir.
 
23. Geç Katılım


Derse 15 dakikadan daha geç kalan katılımcı, dersin akışını rahatsız etmemek için derse girmeden önce araya girilmesini beklemelidir.

24. Kaçırılan yemekler ve dersler

Resmî tatiller, sınavlar, geziler, stajlar, ilk gün oryantasyonu veya normal programın dışında kalan diğer yükümlülükler nedeniyle kaçırılan yemekler veya dersler için iade veya ikame yapılmaz.
 
25. Eksik katılım

Dil kursunu oluşturan derslerin tamamına katılmayan hiçbir katılımcı, kaçırdığı dersler için herhangi bir geri ödeme alma hakkına sahip değildir. Katılımcılar, derslerin en az %80ine katılmadıkları sürece kursu tamamlama sertifikası alamazlar.

 

26. Şikâyetler

İhtiyacınız olan hizmet düzeyini aldığınızdan emin olmak için çok çalışıyoruz. Ancak, aldığınız hizmet seviyesinden tamamen memnun olmadığınız zamanlar olabilir. Alpadia'daki tüm personel, herhangi bir endişeniz varsa konuşmanız için hazırdır ve sorularınızı 2 iş günü içinde yanıtlayacağımıza söz veriyoruz. Verdiğimiz hizmetten mutlu veya memnun değilseniz, sorununuza çözüm aramak için lütfen aşağıda listelenen adımları izleyin.

Birinci Adım

Öğretim hakkındaki şikayetler: Sınıfınız veya öğreniminiz hakkında endişeleriniz varsa lütfen önce öğretmeninizle konuşun. Öğretmeninizle konuştuktan sonra hâlâ mutsuzsanız lütfen Kamp Müdürü ile konuşun.
Konaklama hakkındaki şikayetler: Sağladığımız konaklama hizmetiyle ilgili endişeleriniz varsa lütfen Kamp Müdürü ile görüşün.
İdare hakkındaki şikayetler: Kursunuzun uygulanma şeklinden memnun değilseniz (örn. ödemeler, tarihler) o zaman lütfen Müşteri Hizmetleri Müdürü ile konuşun. 

İkinci Adım
Bu personel tarafından verilen yanıttan memnun değilseniz, lütfen endişelerinizi Merkez Müdürüne iletin.

Son Adım
Yanıtlarımızdan hala memnun değilseniz şikayetinizi okulu akredite eden profesyonel kuruluşa iletmek isteyebilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıdadır:

Eaquals
29/30 Fitzroy Square,
London, W1T 6LQ

27. Fiyatları, tarihleri veya hizmetleri etkileyen değişiklikler

Katılımcı kayıt onayını alana kadar Alpadia internet, broşür veya diğer iletişim araçlarında yayınlanan dil kurslarının tarihlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirebilir. Alpadia ve katılımcı arasında kayıt onaylandıktan sonra, Alpadia, değişikliklerin küçük, kaçınılmaz olması ve katılımcıya sağlanacak öğretim hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilememesi koşuluyla hizmet programını değiştirebilir. Alpadia tarafından sağlanan “ana” hizmetlerin büyük değişikliklerden etkilenmesi durumunda, Alpadia bunu sağlayabilecek durumdaysa katılımcılar aynı değerde farklı bir kursa katılmak için kaydoldukları kursu bırakabilir veya başvuruda bulunabilirler. Alpadia, katılımcıları herhangi bir değişiklik hakkında derhal bilgilendirmeli ve katılımcılar, bu maddede belirtilen haklarını kullanma niyetlerini bu tür bir bildirimi aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Alpadia'ya bildirmelidir
 
28. Minimum katılımcı sayısı


Bir dil kursu için gereken minimum katılımcı sayısına (bir grup kursu için 4 kişi) ulaşılamaması durumunda Alpadia, kursun başlama tarihinden en az bir hafta önce katılımcıyı ve sözleşme ortağını bilgilendirecektir. Alpadia alternatif bir kurs sağlayamazsa, Alpadia katılımcı/sözleşme ortağı tarafından bugüne kadar ödenen tüm ücretleri geri ödemeyi taahhüt edecektir. Alpadia hiçbir koşulda herhangi bir rahatsızlık veya zaman kaybı için tazminat ödemeyecektir. Kurslardan hiçbirinin katılımcının yetenek düzeyine uygun olmaması durumunda, Alpadia grup kursunu özel dersle değiştirme ve ders sayısını buna göre değiştirme hakkını saklı tutar. Özel ders saatlerinin sayısı, katılımcının ödediği miktara ve katılımcı sayısına bağlı olacaktır.

29. Aktiviteler

Alpadia ve organizasyonunun kontrolü dışındaki hava koşullarına veya diğer koşullara bağlı olarak, Alpadia her okulda mevcut olan bir veya daha fazla programlı etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Alpadia, iptal edilen faaliyetleri uygun bir alternatif faaliyetle değiştirmeyi taahhüt eder.


30. Mücbir Sebep

Alpadia, bu hüküm ve koşulları ihlal etmeyecek veya bu tür bir gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki olaylar, koşullar veya nedenlerden kaynaklanması durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmede gecikme veya yerine getirmeme konusunda yükümlü olmayacaktır. Bu sebepler yangın; doğal afet, hükümet eylemleri; tedarikçilerin veya taşeronların başarısızlığı; iş anlaşmazlıkları veya sivil huzursuzluk; her türlü suç, terör veya  terör tehdidi; pandemiler ve diğer halk sağlığı acil durumları; herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir ihmalkar veya kasıtlı eylem veya eylemde bulunmama; veya Alpadia'nın doğrudan kontrolü dışındaki herhangi bir nedeni (her biri “Mücbir Sebep”) içerir ve bunlarla sınırlı değildir.

Bir Mücbir Sebep olayı sonucunda Alpadia tarafından herhangi bir kursun iptal edilmesi durumunda:

 

 • ·Alpadia, hizmetlerin kısmen sağlandığı durumlarda ödenen ücretlerin orantılı bir miktarını alıkoyma hakkına sahiptir. Alıkonulan herhangi bir ücret, sağlanan hizmetlerle orantılı olacaktır;
 • Alıkonulan herhangi bir ücret, sağlanan hizmetlerle orantılı olacaktır;
 • Alpadia, uğradığı geri alınamayan ücretleri, örneğin iptal ücretleri veya benzeri herhangi bir geri ödeme tutarından düşme hakkına sahip olacaktır.;
 • Alpadia, iptal edilen kursa çevrimiçi ve sanal alternatifler dahil olmak üzere bir yedek kurs sağlama hakkına sahip olacaktır; ve
 • Konaklama, transfer veya sigorta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, katılımcı adına Alpadia tarafından satın alınan herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, ilgili sağlayıcının şartlarına tabi olmaya devam edecek ve Alpadia, bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya herhangi bir eylem veya bu tür üçüncü şahısların ihmalinden sorumlu olmayacaktır.

31. Yükümlülük


Yasaların izin verdiği ölçüde, Alpadia'nın, grup şirketlerinin, müdürlerinin, memurlarının, çalışanlarının, iştiraklerinin, acentelerinin ve ortaklarının ihmal, sözleşme ihlali veya başka bir şekilde doğan kayıplara ilişkin sorumluluğu her koşulda Alpadia'ya belirli bir dil kursu için ödenen tutarın tamamı ile sınırlandırılacaktır. Bu tür şirketler ve kişiler hiçbir koşulda dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. Alpadia hiçbir koşulda hastalık, kaza veya Alpadia tarafından atanan herhangi bir temsilci tarafından sağlanan yetersiz hizmetten kaynaklanan rahatsızlıktan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Alpadia'nın ağır ihmalinden kaynaklanmadıkça, herhangi bir değerli eşya, kişisel eşya, para veya diğer mülklerin kaybından Alpadia sorumlu olmayacaktır

32. Emniyet ve güvenlik


Alpadia, katılımcıların esenliğini, güvenliğini ve sağlığını sağlamak için gereken tüm makul önlemleri almaya yetkilidir. Alpadia ayrıca gerekli olması halinde bir katılımcıya uygun tıbbi bakımı sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahiptir. Bu tür tıbbi müdahalelerden kaynaklanan tüm masraflar, katılımcı veya reşit değillerse ebeveynleri/ vasileri tarafından karşılanacaktır. Reşit olmayanlar için katılımcının ebeveyni veya vasisi tarafından imzalanmış yazılı bir izin/yetkilendirme gerekecektir


33. Kişisel verilerin korunması


Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendiren gizlilik politikamızı okumanız önemlidir. Buna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: https://www.alpadia.com/en/privacy


34. Promosyon malzemesi


Katılımcı (veya ebeveynleri/vasisi), katılımcının fotoğraflarının, videolarının, sanat eserlerinin veya diğer eserlerinin yanı sıra kayıtlı veya yazılı referanslarının ve katılımcının başarılarına ilişkin ayrıntıların dünya çapında Alpadia S.A'nın basılı ve çevrimiçi pazarlama materyalleri ve herhangi bir sosyal medya ağı dahil olmak üzere promosyon amaçlı olarak başka bir onay veya bildirim olmaksızın Alpadia SA veya üçüncü bir tarafça kullanılabileceğini kabul eder. Katılımcılar, Alpadia S.A. ile dil kursları sırasında fotoğraflanabilir ve/veya filme alınabilir ve bu materyalin Alpadia S.A.'nın dünya çapında hem basılı hem de çevrimiçi tanıtım amacıyla kullanılmasını kabul ederler. Katılımcı veya ebeveyni veya vasisi, Alpadia S.A.'ya, katılımcının resimlerini, videolarını ve referanslarını yalnızca yukarıda belirtilen tanıtım amaçlarıyla uluslararası sınırların ötesine depolaması veya aktarması için izin vermeyi kabul eder. Bu hüküm ve koşullar, yalnızca katılımcı veya ebeveyni veya vasisi, kayıttan sonra herhangi bir zamanda yazılı olarak onayını özellikle geri çekerse geçerli olmayacaktır

35. Geçerli yasa ve yargı yetkisi


Alpadia ile katılımcı ve/veya sözleşme ortağı arasındaki sözleşme ilişkisine münhasıran İsviçre hukuku uygulanacaktır. Yargı yetkisi, İsviçre'nin Montreux mahkemelerine ait olacaktır.


36. Genel


Kaplan şirketler grubunun bir üyesi olarak Alpadia, yaptırım uygulanan taraflar ve ülkelerle iş yapma konusunda çeşitli yargı mercilerinin koyduğu yasalara tabidir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Birliği tarafından dayatılanlar da dahil olmak üzere geçerli yaptırım kısıtlamalarına tam olarak uymak politikamızdır. Yaptırım uygulanan bir ülkeyle bağlantısı olan kişilerle işlem yapmamız yasaklanmasa da işlemin hiçbir bölümünün, fon ve bu fonu sağlayan kişilerin kaynağının doğrulanması da dahil olmak üzere bir dizi öngörülen uyumluluk kontrolü kapsamında herhangi bir para veya hizmetin işlem görmesinden önce ABD yaptırım yasalarını ihlal etmeyeceğinden emin olmamız gerekir.

16 yaş ve üstü dil kursları ve Pathway programları

 

1. Kayıt ve onay

Alpadia S.A. (“Alpadia”) tarafından posta, e-posta veya telefon yoluyla alınan tüm rezervasyonlar ve çevrimiçi kayıtlar geçerli sayılacaktır. Katılımcı, başvuru formunu imzalayıp geri göndererek Alpadia ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamayı kabul eder. Rezervasyon onayı (eğer rezerve edilen kurs mevcutsa) geçerli bir rezervasyonun alınmasını takip eden en fazla 5 iş günü içinde yapılacaktır. Bu rezervasyon onayı verildikten sonra, katılımcı ile Alpadia arasında, geçerli tüm göçmenlik gerekliliklerini karşılaması koşuluyla, bu hüküm ve koşullara dayalı yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturulacaktır. Kayıtlı kişinin yetişkin olması durumunda, bu kişi Alpadia'nın sözleşmeli ortağı olacaktır. Kayıtlı kişinin yetişkin olmadığı durumlarda, ebeveyni/vasisi Alpadia'nın sözleşme ortağı olacaktır. Bu durumda ebeveyn/vasi sözleşmeyi imzalamalı ve doğru adres ve iletişim bilgilerini vermelidir. Bir dil kursuna sözleşmeli olarak kayıtlı olan kişi, aşağıda belirtilen şekilde “katılımcı” olacaktır. Sözleşmeyi imzalayan kişi (katılımcının kendisi veya kişinin reşit olmadığı durumlarda velisi/vasisi) aşağıda belirtildiği şekilde “sözleşme ortağı” olarak tanımlanacaktır.
 
2. Kayıt sırasında verilen bilgiler


Sözleşme ortağı, bir dil kursuna kayıt sırasında verilen bilgilerin doğru olduğunu açıkça beyan eder. Herhangi bir yanlış bilgi veya eksiklik, kurstan derhal atılmaya neden olabilir (örneğin, “başlangıç" düzeyindeki bir kursa "yeni başlayanlar kursunun başlama tarihi dışında bir tarihte bir kursa başlayabilmek için dil becerilerini olduğundan fazla gösterirse). Bu durumda kurs ücretinin tamamı veya bir kısmı iade edilmez. Kayıt sırasında, katılımcıların rezervasyonları onaylandıktan sonra çevrimiçi olarak zorunlu bir dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Alpadia, katılımcının zorunlu dil sınavına girmemesi durumunda rezervasyonu reddetme hakkını saklı tutar. Alpadia, katılımcının çevrimiçi yerleştirme sınavına girmemesi durumunda, katılımcının uygun yetenek düzeyinde bir sınıfa yerleştirileceğini garanti edemez.
 

3. Başvuru Ücretleri

Alpadia, her rezervasyon için şu Başvuru Ücretlerini tahsil edecektir: 120 CHF (İsviçre'deki rezervasyonlar için) ya da 85 € (Fransa ve Almanya'daki rezervasyonlar için). Bu ücret iade edilmez. Geç kayıt durumunda (ilgili dil kursunun başlama tarihinden iki hafta veya daha kısa bir süre önce) katılımcılardan rezervasyonlarının hızlı bir şekilde işlenmesi için 45 CHF (İsviçre'deki rezervasyonlar için) ya da 40 € (Fransa ve Almanya'daki rezervasyonlar için) olmak üzere ek bir ücret alınacaktır.
 
4. Kurs değişiklikleri


Okulun lokasyonu, bir alt kursa geçiş, rezerve edilen haftalardaki değişiklik veya ek hizmetlerin kaldırılması gibi herhangi bir değişiklik (değişiklik başına) 80 € / 95 CHF olarak ücretlendirilir. Yükseltmelerde ek ücret alınmaz. Erteleme ile alakalı değişiklikler için lütfen erteleme politikamıza göz atın. Alpadia herhangi bir değişiklik talebini yerine getirmekle yükümlü değildir. Kurs başlangıç tarihinden önce ücretlerin daha düşük olduğu bir yere geçilirse (veya kurs değiştirilirse) ücretlerdeki fark iade edilir. Kurs başlangıç tarihinden sonra değişiklik meydana gelirse, aradaki fark iade edilmez. Daha pahalı bir yer veya kursa geçiş yapılırsa, ücretlerdeki fark tahsil edilecektir. Tüm değişiklikler Alpadia'nın takdirine bağlıdır ve Kamp Müdürünün onayını gerektirir. Kurs sürelerini uzatmaları durumunda katılımcılardan değişiklik ücreti alınmayacaktır ancak geç yapılan aile yanı konaklama uzatmaları yeniden yerleştirme ücreti gerektirebilir.

5. Erteleme Politikası

 • Ertelemeler yalnızca geçerli bir yazılı öğrenci talebi alındığında yapılacaktır.
 • Rezervasyonlar, orijinal rezervasyon tarihinden itibaren bir yıl içinde en fazla iki kez ertelenebilir.
 • Rezervasyonlar bir defada yalnızca 6 aya kadar ve istisnai durumlarda bir yıla kadar ertelenebilir.
 • Rezervasyonunuz, ödemiş olduğunuz orijinal ücretler dikkate alınarak ertelenecektir.
 • Herhangi bir zamanda yalnızca bir öğrenim ücreti promosyonu kullanılabilir. Daha önce sona eren promosyonlar, erteleme anında artık geçerli olmayacaktır. Erteleme anında geçerli olan güncel bir promosyon uygulanabilir.
 • Yapılan bildiriye bakılmaksızın, konaklama ertelemeleri için yapılan ek fiili masraflar tahsil edilecektir.
 • Vize veya vize destek belgelerinin düzenlendiği tüm durumlarda ilgili göçmenlik makamları bilgilendirilecektir. 
 • Rezervasyon Onay Formundaki varış tarihinden 7 günden az bir süre önce yapılan ertelemelerde, gelmeme durumu da dahil olmak üzere, bir haftalık konaklama ve bir haftalık eğitim ücreti alınacaktır.

6. Ödeme Koşulları

Ücretler, katılımcı/sözleşme ortağı tarafından rezervasyon onayını alır almaz aşağıdaki şekilde ödenecektir:

-        Toplam faturanın %10'u ya da € 250/CHF 200 olmak üzere minimum bir ücretin (hangisi daha fazlaysa) depozito olarak ödenmesi;
-        Sağlık sigortası priminin (bu poliçelerin katılımcı tarafından yaptırılması durumunda) ödenmesi;

Kurs, konaklama ve ek faaliyetler için toplam ücretlerin bakiyesi, dil kursunun başlama tarihinden en az dört hafta önce ödenmelidir. Kayıt onayının ardından Alpadia tarafından sağlanan hesap bilgilerine ilgili tutar ulaşmadıkça ne kurs ne de konaklama ödenmiş sayılacaktır.
Dil kursunun başlama tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapılan bir rezervasyon durumunda, sözleşme ortağı kayıt sırasında tüm tutarın ödenmesi gerektiğini kabul eder. Ücret ödemeleri, kredi kartıyla Flywire veya banka havalesi yoluyla çevrimiçi olarak yapılabilir. Ödemenin nasıl yapılacağına dair detaylar rezervasyon sırasında verilecektir.
 
7. Ödeme Periyodu


Alpadia tarafından onayda belirtilen ödeme sürelerine uyulmaması durumunda sözleşme ortağı sorumlu tutulacaktır. Bu gibi durumlarda Alpadia, katılımcının kursa girişini reddetme hakkını saklı tutar. Sözleşme ortağının sözleşme ortağına iletilen ödeme sürelerine uymamasından kaynaklanan hiçbir talep Alpadia tarafından kabul edilmeyecektir.
 
8. Ödeme belgesi

Katılımcılardan, dil kursunun başlangıcında veya öncesinde kurs ve konaklama için tam ücretin ödendiğine dair belgeli kanıt sunmaları istenebilir. Bunu yapmamak hem kursa hem de konaklamaya girişin reddedileceği anlamına gelebilir. Geç kayıt durumunda, Alpadia varış öncesi belgeleri göndermeden önce kanıt isteyecektir.
 
9. İptal – standart politika

Aşağıdaki 9. maddedeki özel hükümler tarafından değiştirilmedikçe bu Standart İptal Politikası uygulanacaktır.

İptal Bildirimi
Rezervasyon onay formunda belirtilen varış tarihinden 22 gün veya daha önce sağlanan yazılı iptal bildirimi

Dil Okulları için:
Şunlar size iade edilecek: Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki öğrenim ve konaklama ücretinin %100'ü:

(a)   Başvuru Ücreti: CHF 125 (İsviçre’deki rezervasyonlar için) ya da € 90 (Fransa ve Almanya’daki rezervasyonlar için)
(b)   İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücreti
(c)   İdare Ücreti (CHF 170 ya da € 40)
(d)   Kurye Ücreti (CHF 120 ya da € 90)
(e)   Banka Masrafları (CHF45 /€ 45)
(f)    Transfer Ücretleri

Üniversite Pathway Programları için (ÜPP):
Şunlar size iade edilecek: Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki öğrenim ve konaklama ücretinin %100&'ü:

(a)   Başvuru Ücreti (CHF/ € 865)
(b)   Üniversite Yerleştirme Ücreti (CHF 510 / € 525 for France / € 525 for Germany)
(c)   İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücreti
(d)   İdare Ücreti (CHF 170 ya da € 125)
(e)  Kurye Ücreti (CHF 120 ya da € 90)
(f)   Banka Masrafları (CHF 45 ya da € 40)
(g)   Transfer Ücretleri


Rezervasyon onay formunda belirtilen varış tarihinden 21 günden daha kısa bir süre önce sağlanan yazılı iptal bildirimi (gelmeme durumu dahil)

Dil Okulları için:

Şunlar size iade edilecek: Aşağıda belirtilenler düşüldükten sonra Eğitim ve Konaklama ücretlerinin tamamı


(a)   1 Haftalık Eğitim Ücreti
(b)   2 Haftalık Konaklama Ücreti
(c)    Başvuru Ücreti (CHF 125 ya da € 90)
(d)   İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücretleri
(e)   İdare Ücreti (CHF 170 ya da € 125)
(f)    Kurye Ücreti (CHF 120 ya da € 90)
(g)   Banka Masrafları (CHF 40/€ 45)
(h)   Transfer Ücretleri

Üniversite Pathway Programları için (ÜPP):

Şunlar size iade edilecek: Öğrenim ve konaklama ücretinin %100'ü Aşağıdakiler iade edilmez:


(a)  Başvuru Ücreti (CHF/€ 865)
(b)  Üniversite Yerleştirme Ücreti (CHF 510 / € 525 for France / € 525 for Germany)
(c)   İade edilemeyen herhangi Sigorta Ücreti
(d)  İdare Ücreti (CHF 170 ya da € 125)
(e)  Kurye Ücreti (CHF 120 ya da € 90)
(f)   Banka Masrafları (CHF 45/€ 40)
(g)  Transfer Ücretleri


İptal Bildirimi
Vize reddinin yazılı olarak bildirilmesi ve destekleyici belgelerin alınması üzerine


Dil okulları için:
Bir katılımcının vizesinin reddedilmesi ve İsviçre/ Almanya/Fransız Büyükelçiliği (geçerli olan için) tarafından düzenlenen ret belgesinin orijinalinin bir kopyasının verilmesi durumunda, Alpadia, aşağıda belirtilenler hariç, ödenen tutarın tamamını geri ödemeyi taahhüt eder:


(a)   İdare Ücreti: CHF 170 (İsviçre’deki rezervasyonlar için) ya da € 125;
(b)   Banka Masrafları: CHF 45 ya da € 40; ve
(c)   Kurye Ücreti: CHF 120 ya da € 90.

Üniversite Pathway Programları için (ÜPP):


Bir katılımcının vizesinin reddedilmesi ve İsviçre/ Almanya/Fransız Büyükelçiliği (geçerli olan için) tarafından düzenlenen ret belgesinin orijinalinin bir kopyasının verilmesi durumunda, Alpadia, aşağıda belirtilenler hariç, ödenen tutarın tamamını geri ödemeyi taahhüt eder:

(a)   Başvuru Ücreti (CHF/€ 865)

Sözleşme ortağı tarafından iptal durumunda ödenecek tutarlar, iptal faturasının alınmasından itibaren en geç 10 gün içinde ödenmelidir. Tüm geri ödemeler, asıl ödemeyi yapanın banka hesabına veya kredi kartına ödenmelidir ve başka bir kişiye ödenemez.

10. İptal - Mesafeli Satış Yönetmeliği


'Mesafeli Sözleşme', Tüketici Sözleşmeleri (Bilgilendirme, İptal ve Ek Ücretler) Yönetmeliği’nin 2013'te (zaman zaman değiştirilen şekliyle) tanımladığı şekilde bir mesafeli sözleşme veya tesis dışı bir sözleşme anlamına gelir.

Mesafeli Sözleşme durumunda, AB vatandaşı katılımcılar, Alpadia tarafından rezervasyon onayının verildiği günden itibaren on dört (14) takvim günü içinde Alpadia'ya iptal bildirimi yaparsa bu Hüküm ve Koşulların 1. paragrafına göre oluşturulmuş, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacaktır.
·       Bir katılımcı, bu on dört (14) günlük süre içinde iptal etme hakkını kullanırsa Alpadia tarafından çoktan gerçekleştirilmiş hizmetler için alınan ücretler düşüldükten sonra, katılımcı tarafından halihazırda ödenmiş olan tüm tutarların tamamı iade edilecektir.
·       Katılımcı, on dört (14) günlük süre içinde Alpadia ile çalışmaya başlamışsa Alpadia tarafından üstlenilen eğitim süresi için hesaplanan makul bir ücreti ödemesi gerekir. Katılımcı, AB mesafeli sözleşme hükümleri kapsamında iptal etme hakkını kullanmak için, katılımcının bu sözleşmeyi iptal etme kararını Alpadia'ya e-posta ile şu adrese bildirmelidir: [email protected]
 

11. İptal sigortası


Alpadia, sözleşme ortaklarının bir iptal sigortası poliçesi yaptırmalarını önerir. Katılımcının, iptal sigortası yaptırıp kursunu iptal etmesi durumunda, sigortacısını bilgilendirmekle yükümlüdür.  

12. Sonlandırma


‘Sonlandırma’, rezervasyon yapılan kursun veya kursların tamamını ya da bir kısmını durdurmak, bırakmak veya ilk kurs başladıktan sonra uzatmalar da dahil haftalık dersleri azaltmak anlamına gelir.

Tamamlanan hafta sayısı belirlenirken, öğrencinin planlanan hafta boyunca en az bir gün derste bulunması koşuluyla kısmi bir hafta tam bir hafta olarak sayılacaktır. Kullanılan haftalık indirimli eğitim ve konaklama paketleri, herhangi bir geri ödeme yapıldığında broşürdeki tam haftalık ücret üzerinden ücretlendirilecektir.

Hiçbir durumda ek hizmet bedelleri (ör. havaalanı transferleri, kurye ücretleri, başvuru ücretleri, sağlık sigortası, program ek ücreti vb.) iade edilmez ve bu hizmetler için Müşteri Hizmetleri ekibine yazılı fesih bildirimi yapılmalıdır. Programlarını sonlandıran öğrenciler, Alpadia sertifikası almaya hak kazanamayabilir ve Alpadia konaklama yerlerinde kalmalarına izin verilmeyecektir.

Eğitim Ücreti

Kursunu sonlandırmak isteyen öğrenciler, kalan öğrenim ücretlerini iade edebilmemiz için Öğrenci Destek Yöneticisi’ne 4 hafta önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. Öğrenim ücretleri diğer öğrencilere devredilemez.

Konaklama

Öğrencilerin barınma sözleşmesini feshetmek için Öğrenci Destek Servisi'ne en az 4 hafta önceden yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekir. Öğrenci, bazı pansiyonların ve dairelerin daha önceden bildirim gerektirdiğini ve daha yüksek bir iptal ücreti talep edebileceğini kabul eder. Böyle bir durum öğrenciye bildirilecektir.
Kullanılmayan konaklama ücreti, geçerli 4 haftalık bildirim süresi ve geçerli değişiklik ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Geri ödemeler, uzatma dönemleri de dahil olmak üzere rezerve edilen toplam konaklama haftalarına göre hesaplanacaktır. İndirimli konaklama paketlerinin kullanılmış haftalar, iadesi hesaplanırken broşürdeki tam haftalık ücreti üzerinden ücretlendirilir.
Bazı konaklama seçenekleri, minimum bildirim süresi de dahil olmak üzere, rezervasyon iptali ile ilgili ek hüküm ve koşullara sahip olabilir. Bunlar herhangi bir geri ödeme hesaplamasına dahil edilecektir.

Tüm geri ödemeler, asıl ödeme yapanın banka hesabına veya kredi kartına ödenmelidir ve başka bir kişiye yapılamaz. 

 

13. Pasaportlar ve vizeler

Katılımcı, güvenlik düzenlemelerine, vize almayı düzenleyen düzenlemelere ve İsviçre/Almanya/Fransa/İngiltere'ye (hangisi geçerli ise) girmek ve orada kalmak için gerekli sağlık düzenlemelerine uymaktan sorumlu olacaktır. Alpadia, bir katılımcıya verilen İsviçre/Almanya/Fransa/İngiltere'ye girmesi veya burada kalmasının reddinden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Güvenlik, sağlık ve vize alma ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, katılımcının kendi ülkesindeki İsviçre/Almanya/Fransız İngiliz Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan alınabilir. Bir katılımcının kendi hatası veya davranışı nedeniyle İsviçre/ Almanya/Fransa/İngiltere'ye girmesine veya burada kalmasına izin verilmemesi durumunda, tamamen veya kısmen herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Alpadia, dil kursunun tüm masraflarını katılımcıdan/sözleşme ortağından aldıktan sonra vize başvurusuna yardımcı olması için katılımcıya bir davet mektubu sağlayacaktır.
 
14. Kaza ve sağlık sigortası

Her katılımcı, kalış süresi boyunca kalmayı planladığı ülke için geçerli olan kaza ve sağlık sigortası yaptırmaktan tek başına sorumlu olacaktır. Bu sigorta, bir katılımcının Alpadia'daki eğitimi sırasında zorunludur ve Alpadia veya diğer sigorta sağlayıcıları aracılığıyla satın alınabilir. Herhangi bir katılımcının kayıt sırasında böyle bir teminatı olmaması durumunda, talep edilmesi halinde Alpadia'dan bu riskleri kapsayan uygun bir sigorta poliçesi satın alınabilir.
  
15. Katılımcılardan kaynaklanan hasarlar ve hukuki sorumluluk


Alpadia'ya gelmeden önce, her katılımcı, kaldıkları süre boyunca neden olabilecekleri herhangi bir kayıp/hasarı karşılamak için bir sigorta poliçesi yaptırmalıdır. Her halükârda ve bir katılımcı bu sigortayı yaptırmayı uygun görmese bile, katılımcı ve/veya sözleşme ortağı Alpadia'nın, ticari ortaklarının ve bu tür kayıplar, masraflar veya iddialar Alpadia'nın herhangi bir eylemi veya ihmalinden kaynaklanmadıkça, katılımcının davranışlarından kaynaklanan diğer üçüncü şahısların uğradığı veya uğradığı zararlardan, masraflardan ve taleplerden sorumlu olacaktır.

 
16. Katılımcıların yükümlülükleri

Katılımcıların kursa katılmaları ve zamanında gelmeleri gerekmektedir. Katılımcılar yetenek seviyelerine uygun bir kurs seçmekten sorumludurlar. Kursa katılmama veya düzensiz katılım veya bireysel bir katılımcının davranışından kaynaklanan derslerde herhangi bir aksama, Alpadia'ya katılımcıyı ihraç etme hakkı verecektir. Aynı yaptırım, Alpadia tarafından sunulan konaklama yerindeki uygunsuz davranışlar için de geçerli olabilir. Alpadia, kaçırılan kursun veya konaklamanın herhangi bir kısmı için veya bir katılımcının ihraç edilmesinden kaynaklanan herhangi bir ek seyahat masrafını iade etmeyecek veya tazminat ödemeyecektir.
 
17. Konaklama: Varışlar ve ayrılışlar


Tüm konaklamalar, aksi belirtilmedikçe, kurs başlangıç tarihinden önceki Pazar gününden kurs bitiş tarihinden sonraki cumartesi sabahına kadar rezerve edilir. Kısmi bir hafta, 1 haftalık konaklama olarak sayılabilir. Konaklama sağlayıcı ile özel düzenlemeler yapılmadığı veya alternatif bir check-in/check-out saati olmadığı sürece konaklama bilgi dosyasında belirtildiği üzere çoğu konaklama için check-in saati 14:00-16:30 ve check-out saati 09.00-11:30 arasındadır. 22:30 – 06:00 saatleri arasında gelen öğrencilerden konaklama yerine geç/erken varış nedeniyle ilk gecelerinde bir otelde alternatif konaklama rezervasyonu yapmaları veya fazladan bir gecelik konaklama ücreti ödemeleri istenebilir. Varışta (Cumartesi varışları için) ve/veya ayrılışta (Pazar ayrılışları için) fazladan bir gece rezervasyonu yapmak isteyen öğrenciler, bunu tercih ettikleri konaklamanın ücretinin %25’i kadar bir ücret mukabilinde yapabilirler.
 
18. Derslerin süresi

Aksi belirtilmedikçe tüm dil dersleri 45 dakikadır. Kurslar pazartesiden cumaya kadar sürer ve dersler sabah veya öğleden sonra olarak planlanır. Alpadia belirli bir zaman çizelgesini garanti edemez.
 
19. İkame politikası

Online seviye tespit sınavına girdikten sonra, bir katılımcının, rezervasyonu yapılan kursa uygun olmayan bir seviyede olduğu tespit edilirse okul, katılımcıyı daha az dersi ve farklı müfredatı olan ve farklı bir sınıfa sahip olabilecek uygun bir seviye sınıfına yerleştirme hakkını saklı tutar. Sunulan herhangi bir kursu takip etme becerisine sahip olmayan katılımcıların Alpadia ile olan eğitimlerini sonlandırmaları gerekebilir. Yetersiz talep nedeniyle kursları kısa sürede iptal etme hakkımız da saklıdır.
 
20. Kurs değişiklikleri

Alpadia, konaklama seçeneklerini, kurs tarihlerini, kurs müfredatını, eğitmenleri, yerleri ve kursları dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, ilk kursun başlamasından önce kursun yeniden planlanması ve yeni tarihin katılımcı için kabul edilemez olması durumunda, tüm ücretler iade edilecektir.
 
21. Ücretler


Alpadia, vergi artışları, hükümet eylemleri veya Alpadia'nın makul kontrolü dışındaki herhangi bir olay, durum veya iş faaliyetlerini etkileyebilecek koşullar nedeniyle fiyatları değiştirebilir. Fiyatlar 2023 yılında başlayan kurslar için geçerlidir.

 
22. Öğrenim materyalleri

Tüm öğrenim materyalleri, kurs süresince katılımcılara sunulacaktır ve eğitim ücretine dahildir.
 
23. Geç katılım

Derse 15 dakikadan daha geç kalan katılımcı, dersin akışını rahatsız etmemek için derse girmeden önce araya girilmesini beklemelidir.
 
24. Kaçırılan yemekler ve dersler

Resmî tatiller, sınavlar, geziler, stajlar (varsa), ilk gün oryantasyonu veya normal programın dışında kalan diğer yükümlülükler nedeniyle kaçırılan yemekler veya dersler için geri ödeme veya ikame yapılmayacaktır
 
25. Eksik katılım

Dil kursunu oluşturan derslerin tamamına katılmayan hiçbir katılımcı, kaçırdığı dersler için herhangi bir geri ödeme alma hakkına sahip olmayacaktır. Katılımcılar, derslerin en az %80'ine katılmadıkları takdirde kursu tamamlama sertifikalarını almaya hak kazanamayacaklardır. 

26. Şikâyetler

İhtiyacınız olan hizmet düzeyini aldığınızdan emin olmak için çok çalışıyoruz. Ancak, aldığınız hizmet seviyesinden tamamen memnun olmadığınız zamanlar olabilir. Alpadia'daki tüm personel, herhangi bir endişeniz varsa konuşmanız için hazırdır ve sorularınızı 2 iş günü içinde yanıtlayacağımıza söz veriyoruz. Verdiğimiz hizmetten mutlu veya memnun değilseniz, sorununuza çözüm aramak için lütfen aşağıda listelenen adımları izleyin.

Birinci Adım
Öğretim hakkındaki şikayetler: Sınıfınız veya öğreniminiz hakkında endişeleriniz varsa lütfen önce öğretmeninizle konuşun. Öğretmeninizle konuştuktan sonra hâlâ mutsuzsanız lütfen Program Direktörü ile konuşun.
Konaklama hakkındaki şikayetler: Sağladığımız konaklama hizmetiyle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen Öğrenci Destek Müdürü ile görüşün.
İdare hakkındaki şikayetler: Kursunuzun uygulanma şeklinden memnun değilseniz (örn. ödemeler, tarihler) o zaman lütfen Müşteri Hizmetleri Müdürü ile konuşun.

İkinci Adım
Bu personel tarafından verilen yanıttan memnun değilseniz, lütfen endişelerinizi Merkez Müdürüne iletin.

Son Adım
Yanıtlarımızdan hala memnun değilseniz şikayetinizi okulu akredite eden profesyonel kuruluşa iletmek isteyebilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıdadır:

Equals

29/30 Fitzroy Square,
W1T 6LQ, London,
United Kingdom

27. Fiyatları, tarihleri veya hizmetleri etkileyen değişiklikler

Katılımcı kayıt onayını alana kadar Alpadia internet, broşür veya diğer iletişim araçlarında yayınlanan dil kurslarının tarihlerini ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirebilir. Alpadia ve katılımcı arasında kayıt onaylandıktan sonra, Alpadia, değişikliklerin küçük, kaçınılmaz olması ve katılımcıya sağlanacak öğretim hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilememesi koşuluyla hizmet programını değiştirebilir. Alpadia tarafından sağlanan “ana” hizmetlerin büyük değişikliklerden etkilenmesi durumunda, Alpadia bunu sağlayabilecek durumdaysa katılımcılar aynı değerde farklı bir kursa katılmak için geri çekilebilir veya başvuruda bulunabilirler. Alpadia, katılımcıları herhangi bir değişiklik hakkında derhal bilgilendirmeli ve katılımcılar, bu maddede belirtilen haklarını kullanma niyetlerini bu tür bir bildirimi aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Alpadia'ya bildirmelidir
 
28. Minimum katılımcı sayısı


Bir dil kursu için gereken minimum katılımcı sayısına (bir grup kursu için 4 kişi) ulaşılamaması durumunda Alpadia, kursun başlama tarihinden en az bir hafta önce katılımcıyı ve sözleşme ortağını bilgilendirecektir. Alpadia alternatif bir kurs sağlayamazsa, Alpadia katılımcı/sözleşme ortağı tarafından bugüne kadar ödenen tüm ücretleri geri ödemeyi taahhüt edecektir. Alpadia hiçbir koşulda herhangi bir rahatsızlık veya zaman kaybı için tazminat ödemeyecektir. Kurslardan hiçbirinin katılımcının yetenek düzeyine uygun olmaması durumunda, Alpadia grup kursunu özel dersle değiştirme ve ders sayısını buna göre değiştirme hakkını saklı tutar. Özel ders saatlerinin sayısı, katılımcının ödediği miktara ve katılımcı sayısına bağlı olacaktır.
 
29. Aktiviteler
 

Alpadia ve organizasyonunun kontrolü dışındaki hava koşullarına veya diğer koşullara bağlı olarak, Alpadia her okulda mevcut olan bir veya daha fazla programlı etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Alpadia, iptal edilen faaliyetleri uygun bir alternatif faaliyetle değiştirmeyi taahhüt eder.
 
30. Resmî tatiller
 

Sözleşme ortağı, okulların genellikle bulunan bölgenin resmî tatillerinde kapalı olduğunu kabul eder ve bunun Alpadia'ya kaçırılan dersler için veya başka bir şekilde tazminat talebinde bulunulmasına yol açmayacağını kabul eder
 
31. Mücbir sebep


Alpadia, bu hüküm ve koşulları ihlal etmeyecek veya bu tür bir gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki olaylar, koşullar veya nedenlerden kaynaklanması durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmede gecikme veya yerine getirmeme konusunda yükümlü olmayacaktır. Bu sebepler yangın; doğal afet, hükümet eylemleri; tedarikçilerin veya taşeronların başarısızlığı, iş anlaşmazlıkları veya sivil huzursuzluk; her türlü suç, terör veya terör tehdidi; pandemiler ve diğer halk sağlığı acil durumları; herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir ihmalkâr veya kasıtlı eylem veya eylemde bulunmama veya Alpadia'nın doğrudan kontrolü dışındaki herhangi bir nedeni (her biri “Mücbir Sebep”) içerir ve bunlarla sınırlı değildir.
Bir Mücbir Sebep olayı sonucunda Alpadia tarafından herhangi bir kursun iptal edilmesi durumunda:

 

·   Alpadia, hizmetlerin kısmen sağlandığı durumlarda ödenen ücretlerin orantılı bir miktarını alıkoyma hakkına sahiptir. Alıkonulan herhangi bir ücret, sağlanan hizmetlerle orantılı olacaktır;

·       Alpadia, alınamayan ücretleri, örneğin iptal ücretleri veya benzeri, herhangi bir geri ödeme tutarından düşme hakkına sahip olacaktır;
·       Alpadia, iptal edilen kursa çevrimiçi ve sanal alternatifler dahil olmak üzere bir yedek kurs sağlama hakkına sahip olacaktır; ve
·       Konaklama, transfer veya sigorta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, katılımcı adına Alpadia tarafından satın alınan herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, ilgili sağlayıcının şartlarına tabi olmaya devam edecek ve Alpadia, bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya herhangi bir eylem veya bu tür üçüncü şahısların ihmalinden sorumlu olmayacaktır

32. Yükümlülük

Yasaların izin verdiği ölçüde, Alpadia'nın, grup şirketlerinin, müdürlerinin, memurlarının, çalışanlarının, iştiraklerinin, acentelerinin ve ortaklarının ihmal, sözleşme ihlali veya başka bir şekilde doğan kayıplara ilişkin sorumluluğu her koşulda Alpadia'ya belirli bir dil kursu için ödenen tutarın tamamı ile sınırlandırılacaktır. Bu tür şirketler ve kişiler hiçbir koşulda dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. Alpadia hiçbir koşulda hastalık, kaza veya Alpadia tarafından atanan herhangi bir temsilci tarafından sağlanan yetersiz hizmetten kaynaklanan rahatsızlıktan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Alpadia'nın ağır ihmalinden kaynaklanmadıkça, herhangi bir değerli eşya, kişisel eşya, para veya diğer mülklerin kaybından Alpadia sorumlu olmayacaktır
 
33. Emniyet ve güvenlik


Alpadia, katılımcıların esenliğini, güvenliğini ve sağlığını sağlamak için gereken tüm makul önlemleri almaya yetkilidir. Alpadia ayrıca gerekli olması halinde bir katılımcıya uygun tıbbi bakımı sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahiptir. Bu tür tıbbi müdahalelerden kaynaklanan tüm masraflar, katılımcı veya reşit değillerse ebeveynleri/ vasileri tarafından karşılanacaktır. Reşit olmayanlar için katılımcının ebeveyni veya vasisi tarafından imzalanmış yazılı bir izin/yetkilendirme gerekecektir.
 
34. Kişisel verilerin korunması


Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendiren gizlilik politikamızı okumanız önemlidir. Buna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:: https://www.alpadia.com/en/privacy.htm.

 

35. Promosyon malzemesi

Katılımcı (veya ebeveynleri/vasisi), katılımcının fotoğraflarının, videolarının, sanat eserlerinin veya diğer eserlerinin yanı sıra kayıtlı veya yazılı referanslarının ve katılımcının başarılarına ilişkin ayrıntıların dünya çapında Alpadia SA'nın basılı ve çevrimiçi pazarlama materyalleri ve herhangi bir sosyal medya ağı dahil olmak üzere promosyon amaçlı olarak başka bir onay veya bildirim olmaksızın Alpadia SA veya anlaşmalı üçüncü bir tarafça kullanılabileceğini kabul eder. Katılımcılar, Alpadia S.A. ile dil kursları sırasında fotoğraflanabilir ve/veya filme alınabilir ve bu materyalin Alpadia S.A.'nın dünya çapında hem basılı hem de çevrimiçi tanıtım amacıyla kullanılmasını kabul ederler. Katılımcı veya ebeveyni veya vasisi, Alpadia S.A.'ya, katılımcının resimlerini, videolarını ve referanslarını yalnızca yukarıda belirtilen tanıtım amaçlarıyla uluslararası sınırların ötesine depolaması veya aktarması için izin vermeyi kabul eder. Bu hüküm ve koşullar, yalnızca katılımcı veya ebeveyni veya vasisi, kayıttan sonra herhangi bir zamanda yazılı olarak onayını özellikle geri çekerse geçerli olmayacaktır.
 
36. Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Alpadia ile katılımcı ve/veya sözleşme ortağı arasındaki sözleşme ilişkisine münhasıran İsviçre hukuku uygulanacaktır. Yargı yetkisi, İsviçre'nin Montreux mahkemelerine ait olacaktır.
 
37. Genel


Kaplan şirketler grubunun bir üyesi olarak Alpadia, yaptırım uygulanan taraflar ve ülkelerle iş yapma konusunda çeşitli yargı mercilerinin koyduğu yasalara tabidir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Birliği tarafından dayatılanlar da dahil olmak üzere geçerli yaptırım kısıtlamalarına tam olarak uymak politikamızdır. Yaptırım uygulanan bir ülkeyle bağlantısı olan kişilerle işlem yapmamız yasaklanmasa da, işlemin hiçbir bölümünün, fon ve bu fonu sağlayan kişilerin kaynağının doğrulanması da dahil olmak üzere bir dizi öngörülen uyumluluk kontrolü kapsamında herhangi bir para veya hizmetin işlem görmesinden önce ABD yaptırım yasalarını ihlal etmeyeceğinden emin olmamız gerekir.

Koruma Politikası

Alpadia Dil Okulları ve Kaplan International Languages'ın bağlı olduğu ve öğrencileri korumaya ne kadar önem verdiğini kapsamlı bir şekilde anlatan; tüm personel, host aileler ve ebeveynler için geçerli olan Koruma Politikaları vardır.